Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka vialugola lugola

April 17 2017

Guys, any chance of getting back lost data?

April 12 2017

tęsknię. nie milcz już do mnie więcej.

April 10 2017

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Reposted byarcomegzmrsciastkoinspirationskrainakredekjaimojanieswiadomoscfeatherrdeepbluextake-me-to-Scotlandmagennoshineonollune-raconteuseabeilleadlerek12little-thingsniezwyyklaearltczylipapryczkaczilibadbloodjointskurwysynnatoryUnrealneedThe1995nyesuurejestemjedennyaakoloveisnobigtruthpurplecornflowersnothingcansaveyouinnocentsoulmruugaaimasbraveasurjustjustjustbellthecatmyslowyzlewnebthatatagasthwentwrongMaliMilkiEjkamesouteRuda-Shutyazazelkerkunannceymyrlawarkocz

March 30 2017

gdy ufasz komuś, o kim przeczuwasz, że wbije ci nóż w plecy, przekręci i jeszcze dopchnie.
— *chcesz ufać i kurwa, dajesz się nabierać, mimo wszystko.
6518 bed0 500

March 26 2017

zobacz, jaka jesteś piękna.
— on, nagle, przed lustrem, 03.08.2016
- Ej, mam głupie pytanie.
- Tak
- Hahahaha, pytasz czy już odpowiadasz?
- Uważasz, że jestem ładna?
- Śliczna

March 04 2017

We accept the love we think we deserve.

— Stephen Chbosky, Perks of Being a Wallflower

February 19 2017

Play fullscreen
No, I don't wanna know where you been or where you're going [...] 
Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't me
tęsknię. nie milcz już do mnie więcej.
Reposted byfrotkalostbetweenelvisandsuicide

June 23 2015

7250 3343
Reposted frompoppyseed poppyseed viaweeping weeping
5924 867a
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaweeping weeping

May 16 2015

8670 6520
Reposted fromrol rol viamegafacepalmka megafacepalmka
4214 ab54 500
Reposted fromevidence evidence viamegafacepalmka megafacepalmka
3473 e7f0 500
"And there was something to that, truth be told", Looking for Alaska, John Green
Reposted bymegafacepalmka megafacepalmka
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl