Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

3473 e7f0 500
"And there was something to that, truth be told", Looking for Alaska, John Green
Reposted bymegafacepalmka megafacepalmka
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
1789 0bed
Reposted frompalegirls palegirls viaaksamitt aksamitt

May 15 2015

- Jezu, nie mam zamiaru być jednym z tych, którzy siedzą, gadając o tym, co zamierzają zrobić. Po prostu to zrobię. Wyobrażanie sobie przyszłości to rodzaj beznadziejnej tęsknoty.
- Że co? - zapytałem.
- Spędzasz całe swoje życie w labiryncie, zastanawiając się, jak któregoś dnia z niego uciekniesz i jakie niesamowite to będzie uczucie, wmawiając sobie, że przyszłość pomaga ci przetrwać, ale nigdy tego nie robisz. Wykorzystujesz przyszłość, aby uciec od teraźniejszości.

Szukając Alaski, John Green
Reposted byKisunejestnamdzisiajsmutnoborntobebrave

May 10 2015

2655 2141

Mood Indigo (2013)

Reposted fromorendasophie orendasophie viaweeping weeping

May 09 2015

Reposted fromgruetze gruetze viajemsi jemsi
7908 ed96 500
Reposted fromursulastrausss ursulastrausss viajemsi jemsi
8921 2123
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajemsi jemsi

May 08 2015

2927 70e3
2717 d59b

May 01 2015

Wielkość człowieka poznasz po tym, co go złości.
— Abraham Lincoln
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaaksamitt aksamitt
Reposted fromshakeme shakeme viaweeping weeping
Love isn’t like it is in books.
— F. Scott Fitzgerald, Emotional Bankruptcy (via magazin-e)

下鴨中学校の桜 Cherry blossoms at Shimogamo junior high school, Kyoto.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaweeping weeping
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl